Gravminner for Auli på nett

Gravminner for Auli på nett

Publisert av Dag Harald Liberg den 18.02.17.
Fotografering og registrering ble ferdig sommeren 2016, men det har vært lang kø hos de som forvalter nettstedet.
DIS Norge (nå Slekt og Data) startet med registrering i 2004. 

Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger, fotografere alle gravsteinene på norske gravplasser og gjennom dette bevare, dokumentere og formidle denne delen av vår historie. Gravsteiner som blir fotografert og registrert vil alltid være tilgjengelig, selv den dagen steinen fysisk blir fjernet fra gravplassen. Gravminner ivaretar viktige kulturminner og gjør den nære historien tilgjengelig for alle.

Auli    registrert og fotografert 780 gravminner juni 2016
Fenstad registrert og fotografert 1537 gravminner mai 2012
Horgen registrert og fotografert 15 gravminner juni 2009Ingeborgrud registrert og fotografert 1273 gravminner mai 2013
Klodsbodding registert og fotografert 920 gravminner juli 2014
Nes registrert og fotografert 2562 gravminner august 2012 av Tore Johansen
Nes kirkeruiner registrert og fotografert 37 gravminner september 2012 av Tore Johansen
Nordre Fenstad registrert og fotografert 27 gravminner
Rakeie registrert og fotografert 26 gravminner august 2006
Udnes kirkevergens data fra mars 2009, under fotografering av Einar Nilsen
Årnes kirkevergens data fra mars 2009, under fotografering av Rolf Olsen

Link til gravminner http://www.disnorge.no/gravminner