Grenselostur

Publisert av Dag Harald Liberg den 23.04.18.
Morten Sormerud gjennomfører en tur langs Aulieruta fra Nes til Mørkerud i Sverige 5. - 6. mai. En tur jeg har ute med åpen invitasjon om noen vil være med. Åge Aulie, hvis far var grenselos og som har navngitt ruta, vil innledningsvis være med å fortelle fra han selv var aktiv og jobbet med losarbeid, men også måtte flykte igjennom samme rute. Dette blir en tur med overnatting "under en busk" underveis. Det blir en tur hvor vi veksler mellom å gå og sykle. Er dette interessant, så er det bare å ta kontakt for mer info. Det koster ingenting å delta utover det man selv ønsker å ta med seg selvfølgelig 

Formålet med turen er å få en bredere innsikt i los-trafikken gjennom Nes og videre til Sverige. Mye av informasjonen vil bli gitt av Åge Aulie, mens jeg vil lede gruppa innom aktuelle steder som ble benyttet av grenselosene  på Aulieruta. En like stor del av formålet er å la deltagerne få nærmere forhold til området, og avstanden som grenselosene med flyktninger måtte forsere for å komme trygt til Sverige.

Oppmøte vil være ved den store parkeringsplassen ved E16, Rundkjøringa (Nybakk), grensa mellom Ullensaker og Nes lørdag 5. mai kl 1000. Åge vil her fortelle litt fra egen aktivitet under krigen, da det var i dette område han og hans bror møtte flyktninger som skulle loses videre til Sverige.

Neste stopp vil være ved Gamlebrua på Årnes, hvor Åge fortsetter sin fortelling og kommer mer inn på konkrete oppgaver han og hans bror gjennomførte.

Neste stopp blir ved Bjørknes / bautaen, her er også Åge tilstede og forteller om aktiviteten og apparatet rundt Aulieruta.  Ved Bjørknes setter vi igjen bilene og fortsetter til fots og på sykkel nedover langs østsiden av Bjørknessjøen,  Viksjøen og Mangen. Vi går videre på Vestsiden  av Skjervangen og ned mot Tannsjøen som er grensesjøen til Sverige. Vi holder vest for Tannsjøen og sikter oss inn mot Mørkerud som er småbruket hvor mange flyktningene på Aulieruta endte opp før de ble skysset videre innover i Sverige.

Fastpunkter på Aulieruta som blant annet Bjørknes, Bolfoss, Ljøner, Kisvika, Sjølåbråtan er steder som er av interesse på turen.

Område for overnatting er høyst usikkert, da dette kommer an på hvor mange som er med og derav marsjtempoet på turen. Overnattingen blir «under en busk» et sted vi finner på veien.

Retur vil foregå mer vest for tidligere nevnte sjøer på veier, dette henger også mer sammen med det som skulle være XU kurèr- ruta fra Sverige til Norge.  Totalt er turen snaut 10 mil, retur ved Bjørknes søndag er også vanskelig å estimere da dette også er avhengig av marstempoet til gruppa. Det må påregnes å trille sykkelen i stedvis noe ulendt terreng.  De som ønsker å være med er selv ansvarlig for å medbringe eget utstyr som mat, drikke, sovepose, tørt tøy, ekstra sykkelslanger osv.  Hvis noen må bryte underveis er man selv ansvarlig for transport tilbake, det er ikke organisert noe støtteapparat. Arrangementet er noe væravhengig.

Selv om turen er en «åpen» tur, tenker jeg det er greit å få en tilbakemelding underveis på om det er noen som ønsker å delta og evt hvor mange. Samkjøring vil også være en fordel, da det kan bli litt trangt om plassen, spesielt ved Bjørknes

Morten Sormerud(msormer@gmail.com)