Grue-gården historie

Grue-gården historie

Publisert av Jan Erik Horgen den 02.04.19.
Her er litt historikk om Grue-gården og området rundt.

I forbindelse med at Grue-gården nå er revet, gjengis i Raumnes 23. mars et av de eldste fotoene fra Årnes, kanskje fra 1880-åra, med opplysning om at huset til høgre i fotoet er Gruegården. Dette er ikke riktig.

Grue-gården ble bygd i 1903 og fikk navn etter byggherren Christian Grue, som samme år hadde kjøpt eiendommen Øvre (gnr/bnr 169/9) av Anton Bodding – tinglyst skjøte 18.12.1903. Ved salget forbeholdt Bodding seg et rom «i det opførendes vaaningshus», altså i det huset som da var under oppføring på eiendommen. Han skulle også ha rom til klær og en favn ved. Grue-gården ble satt opp av 3» plank i to etasjer med åtte rom i hver etasje, tenkt til fire leiligheter. Men huset fikk raskt andre funksjoner, og ble ombygd flere ganger. Gamle foto viser et bygg i sveitserstil, som seinere ble helt ombygd.

Huset på det gamle fotoet hette Østby, var satt opp litt før 1865 og stod ennå ved folketellinga i 1900. Anne-Olaug Ingeborgrud skriver i si bok om Årnes at Hansine Årnes f Tvethaug (1896-1979) fortalte at det hadde ligget en forretningsgård ved sørenden av den nåværende gården der Øiesvold har forretning, rett ovafor Skotøimagasinet. Dette må ha vært stedet Østby, som kan følges i folketellingene fra 1865 til 1900 med flere landhandlere gjennom tiåra. Huset ble nok revet ved de tidene Grue-gården ble oppført.

Da Anton Bodding i 1901 solgte omtrent 1/3 av eiendommen sin til Ole M. Munkelien, fikk den frasolgte eiendommen navnet Østby (gnr/bnr 169/11). Munkelien bygde der det huset som etter hvert ble kalt Munkelien-gården, revet i 1984. Kanskje noe av tømmeret fra det gamle huset på Østby ble gjenbrukt i Grue-gården eller Munkelien-gården, men begge disse husa var altså nybygde i de første åra på 1900-tallet.

Eiendommene rundt disse husa har forresten ei spesielt interessant historie fra langt tilbake som ødegard delt mellom gardene Årnes og Drognes og med ei kronglete eiendomshistorie langt bakover i tid – og med mange landhandlere på 1800-tallet. Men det får bli en artikkel i en annen sammenheng.

Jan Erik Horgen