Hederstegn til Sverre Kjuus på årsmøtet

Hederstegn til Sverre Kjuus på årsmøtet

Publisert av Dag Harald Liberg den 09.03.18. Oppdatert 24.03.18.
Sverre Kjuus ble tildelt Romerike Historielag sitt hederstegn på Raumnes Historielag sitt årsmøte på Pakkhuset torsdag 8. mars 2018.  Elisabeth Lunder holdt kveldens foredrag om "Barnemordersker og de Castbergske barnelover".

Berit Ring kunne ønske 33 medlemmer velkommen til årsmøtet.  Inger Anderson Hagen ble valgt til møteleder, og loset oss gjennom årsmøtesakene.  Årsmeldinger ble tatt til etterretning, og regnskap og arbeidsprogram ble godkjent.  Dugnad på kjerkestua på Gamle Nes tas med.  Årsmøtet tar med ros fra Arild Ramstad, forslag fra Jon Fyhri om besøk til flere av bygda kirker, - og først Fenstad kirke, forslag far Steinar Johansen som besøk til husmannsplassen på Mikkelrud i Aurskog, og forlag fra Arild Larsen om Raumnes Historielag kan påvirke skilting av vegnavn på Årnes.  Kontingenten ble vedtatt uendret på 300,- kr pr år som var styrets forslag.  Valgkomiteens innstilling til valget ble også godkjent.  

Sverre Kjuus ble tildelt Romerike Historielag sitt hederstegn i form av nål og diplom.  Sverre var leder av Raumnes Historielag i perioden 1988 - 1995, men har vært medlem lenge før det.  Sverre er deltar på de fleste arrangement som historielaget har.  Jan Erik Horgen som delte ut prisen på vegne av Romerike Historielag fortalte om den gang han var med i bankhvelvet for å se på gårdsarkivet for gården Kjuus.  Sverre takket for hederstegnet, og kunne fortelle at han har stor glede av historielagets turer og møter.

Leder Berit Ring kunne overrekke Raumnes Historielag sin kulturminnepris til "Pakkhuset".  I forbindelse med reguleringsplan i 2000, skulle Pakkhuset skulle saneres og erstattes med 13 parkeringsplasser som skulle være øremerket Jernbaneverket.  I 2004 besluttet NSB å prioritere omgjøring av vedtaket om rivning/flytting, for så å gå inn for bevaring av Pakkhuset der det ligger.  I begynnelsen av 2005 var det motvilje av enkelte aktører i Nes Kommune. Som følge av dette måtte Nes Blues Club (NBC) engasjere advokat. I 2006 var det et møte med Nes Kommune og Jernbaneverket. NBC inngår  intensjonsavtale med Jernbaneverket om leie av Pakkhuset, og senere ble leiekontrakt for 15 år signert. Fra NBC overtok Pakkhuset til åpning er det brukt l,5 - 2 millioner kroner + 10-15 tusen dugnadstimer.  Åpnet Pakkhuset med en gedigen konsert.  Lokale, nasjonale og internasjonale artister
innenfor mange forskjellige stilarter. Hovedaktiviteten er en konsert i måneden, og andre arrangement i regi av klubben. I det gamle tilfluktsrommet er det også innredet 3 øvingsrom og 1 lydstudio benyttes av folk i alle aldre. Publikum er fra 20 år til 80+. Pakkhuset blir drevet som en ideell organisasjon, og drives kun med frivillig ubetalt hjelp.  Prisen ble tatt i mot av leder Henrik Stefansen, kasserer Kjell Ivar Østtorp og bookingansvarlig Jon Troli.

Etter kaffepause med snitter og kringle fra arrangementskomiteen.

Etter årsmøte fortalte Elisabeth Lunder om "Barnemordersker og de Castbergske barnelover".  Utgangspunktet var en hendelse hun fikk høre om som ung.  Kristine arbeidet på Frøyhov i 1814, og ble dømt for å ha født og drept sin uækte barn.  Sammen med papirene fra dommen fant Elisabeth flere lignende saker, med triste skjebner.  Samtidig arbeidet Kathrine Anker Møller og Johan Castberg med å gi barn født utenfor ekteskap rettigheter.