Hvem har det eldste skolebildet i Nes?

Hvem har det eldste skolebildet i Nes?

Publisert av Rolf H. Nordli den 01.05.86. Oppdatert 22.01.17.

Gamle skole- og konfirmasjonsbilder er interessante på mange måter. De har høy teknisk kvalitet, de viser navngitte personer, og de er tatt med en regelmessighet som gjør at de danner en serie- alle bygdas innbyggere de siste 100 år kan finnes igjen.

Til nå er ca. 30 skole- og konfirmasjonsbilder registrert. De eldste er fra 1890-åra. Foreløpig er de fleste fra Fenstad, dvs. Ihle og Jerpestad skoler og Fenstad kirke. Gode bilder fra Auli krets og andre steder er også registrert. Egentlig bør alle skole- og konfirmasjonsbilder registreres og navnene skrives opp i den grad de kan skaffes, mener Rolf Nordli.  Det vil også være aktuelt å lage en utstilling av disse bildene og la publikum hjelpe til med å identifisere personene på bildene.

Lokalhistorisk sett er det mange åpne spørsmål omkring fotografering.  Når ble fotografering av skole- og konfirmantkull startet, hvem tok initiativ, hvem fotograferte, hva kostet bildene og hvor mange hadde råd til å kjøpe bildene? Det meste kan besvares når en komplett samling foreligger. Derfor ber utvalget om at skuffer og skap i bygda blir gjennomsøkt for å finne bilder. Den som har det aller eldste vil få en ekstra takk, f.eks. en forstørrrelse av sitt bilde med pen ramme.  Gamle bilder som viser meieridrift og melkehandtering er historielaget på jakt etter. De skal brukes til å illustrere ei bok som Torleiv Rimstad i Fenstad skriver om meieridrift i bygda.

Siste spesielle motiv som etterlyses i denne omgang er de mange bedriftene og anleggene som er blitt nedlagt. De gjelder smier, torvstrøfabrikker, sager, møller o.l. Ekstra bra er det hvis selve arbeidsoperasjonene vises på bildene. Fotoregistreringen har pågått et par år, og over 500 bilder av alle slag er registrert. Kopi av bildene skal seinere inngå i et lokalt fotoarkiv. Total målsetting for arbeidet er ca. 2-3 tusen bilder, og i år er det meningen å registrere minst 400. Bilder fins i stort monn, men det er behov for flere til å registrere. Særlig pensjonister er aktuelle som registratorer, og alle kan klare en slik jobb etter en kort innføring i motivvalg og skjemaføring.

Registreringen skjer stort sett ved oppsøkende virksomhet – det vil si at bildeeieren besøkes. Registrator gjennomgår bildene sammen med eieren. Opplysninger om bildet noteres, og selve bildet lånes et par uker for å bli avfotografert ved Forbundsmuseet i Akershus. Det poengteres at bildene ikke blir borte eller får skader.

De som har aktuelle bilder gir beskjed til en av fotoutvalgets aktive registratorer Åse Kristensen og Inger Djupvik i Fenstad, Ove Nyhus og Karin Leonhardsen for Haga/Auli, Kari Sundby for Årnes og Olav og Anne Marie Dybvig for Vormsundområdet.  I alle fall bør den som har gamle bilder notere seg alle opplysninger og ta godt vare p& bildene. De har stor kulturell verdi.