Hvem tror du at du er Arild ?

Hvem tror du at du er Arild ?

Publisert av Dag Harald Liberg den 26.11.18. Oppdatert 11.12.18.

Også i år har slektsutvalget i Raumnes Historielag bidratt til Nes Presseklubb sitt "Jul i Nes".  Denne gang har vi sett nærmere på Arild Ramstad sine aner.  Som skrevet i artikkelen - det som overrasket oss var at vi måtte langt bak i anerekka før det var innslag av aner utenfor Nes.

 

Bygdeboka er første steg
Arild har flyttet til Årnes, men de som kjenner han vet han har drevet gard på Røa i mange år.  Vi finner Arild nevnt under Solheim. G.nr 51, br.nr 26 på side 114 i bind II av "Nes på Romerike" Gardshistorie,  Videre fulgte vi personnavn og stedsnavn videre - i hovedsak fortsatt i bind II.   For å orientere oss brukte vi kart for å hvor de ulike plassene var i forhold til hverandre.  Her kan det være greit å bla i bygdeboka, eller åpne bygdeboka på nett Nes på Romerike bind II.  På nett kan en lett bruke søkefunksjonen for å søke etter et navn i teksten.

 

Registrering av opplysninger
Siden slektshistorien skal presenteres er det nødvendig å registerere opplysningene i et slektsprogram.  Denne gangen har vi brukt Legacy, som er et slektsprogram installert lokalt på en PC.  Dette for å ha kontroll på opplysningene selv. I tillegg ble opplysningene til en viss grad registrert på Geni.com for å se om andre har gransket i noen av slektsgrenene tidligere.  Vi har da en god oversikt over Arild sin nærmeste slekt.

 

Gravminner og avisa Raumnes
Fødselsdato og dato for når de ulike personer er noen av de grunnleggende opplysningene som registreres om hver enkelt person.  Det har vært en dugnad for å registrere alle gravstøtter i Norge de siste årene.  Nes er godt dekket her.  På Gravminner kan en søke i hele Norge, i en bestemt kommune eller på en bestemt gravplass.  Navn, dato / år er noen av de mange søkefeltene.  Her får vi vanligvis se fødselsdato, dødsdato og gravlagtdato, - samt bilde av gravminne og evt om personen er gravlagt sammen med noen,

Nå som avisa Raumnes har hele sitt arkiv fra 1947 på nett for abonnenter, kan en søke etter dødsannonser ut fra dato,  En kan også søke etter navn eller spesielle ord.  Dødsannonsene gir informasjon om øvrige familiemedlemmer.

 

Foketellinger
I Norge er det for tiden fire landsdekkende folketellinger som er søkbare på Digitalarkivet.  Den nyeste er pr. 1. desember 1910.  Den viser alle person som levde på denne datoen på en gård (eller annet sted).  Naturlig nok vises ikke de som er født etter 1. desember 1910, eller de som døde før 1. desember 1910.  I Nes var det bosatt 8670 personer pr 1. desember 1910.  Denne folketellingen viser fødselsdato, fødested, og slektsforhold (husfar, husmoder, barn etc).  Det meste av det som er oppført er riktig, men må sjekkes med opplysninger i kirkebok. 

De aller fleste som levde i 1910, levde også i 1900.  Folketellingen er pr 3. desember 1900.  Denne folketellingen har de samme opplysningene som 1910-tellingen, men det er kun fødselsår (ikke dato).

Den neste tellingen er fra 1865.  Det vil ofte være mulig å følge familie en fra 1865-tellingen til 1910.tellingen.  De fleste av de som var unge (barn) i 1865, finner en igjen i 1900 og 1910-tellingene.  I denne folketellingen er det alder som er oppgitt, og omregnet til et fødselsår.  Legg merke til at det er påfallende mange som har runde år (40 år, 50 år, 60 år osv).  Når husbonden ble spurt om alder på familiemedlemmene, var nok ikke hukommelsen helt god.

Den første landsdekkende folketellingen som er søkbar er fra 1. februar 1801.  Siden det er lang tid mellom 1801 og 1865 er det vanskelig å følge generasjonene, uten å bruke andre kilder.  De fleste av de som er oppført i 1865-tellingen var ikke født enda i 1801 (kun de som var over 65 år). Her også fødselsår beregnet ut fra alder.  Alder er oppgitt ut fra at et nyfødt barn er 1 år (= i sitt første leveår), dagen etter 1-årsdagen er barnet 2 år osv.

 

Kirkebøker

Den sikreste kilden innen slektsgransking er kirkebøkene.  Det kan være feil ved at noen har oppgitt feil opplysninger eller at presten skrev feil.  Men likevel så er dette skrevet nær hendelsestidspunktet.  Opplysningene om dåpen eller begravelse ble skrevet inn i kirkeboka praktisk talt samme dag.  

 

Arild sitt anetre
Med forbehold om feil.