Innertier for møte om våpen

Innertier for møte om våpen

Publisert av Dag Harald Liberg den 28.11.15. Oppdatert 08.01.17.

Tom Halvorsen ønsket velkommen, og overlot ordet til Per Ljøgodt.  Per har mye kunnskap om gamle våpen, og er i tillegg til å være med i Raumnes Historielag, en av 1200 medlemmer i Norsk Svartkruttunion.

Per og Svein-Erik

Per holder en 18 lødig kammerlader fra 1857 og Svein-Erik har en Minie rifle påmontert en bajonett.

Per innledet med historikken til skytevåpen.  I 1354 er det første dokumenterte bruk av våpen ved Perugia i Italia.  Det har vært våpen før dette også, men dette er det første som er dokumentert.

I 1500 oppfant Leonardo da Vinci hjullåsen, men paven forbød å produsere disse våpnene.  Flintlåsen utvikles i 1610.  I 1641 ble gevær med magasin laget, men dette ble ingen  stor suksess.  I 1812 ble den første baklader med patron laget.   Napoleon får tilbud om patronvåpen, men takker nei.  Hadde historien blitt annerledes om han hadde takket ja ?

I 1835 får Colt patent på sin første revolver.  En stor og tung sak, som det ikke er lett å treffe noe med.

På grunn av krigene i Europa, klarte ikke danskekongen å skaffe nok våpen til Danmark og Norge.  Derfor startet Kongsberg våpenfabrikk i 1814 med produksjon av flintlåsvåpen.

Krag-Jørgensen er en rifle som ble laget fra 1894, og brukt som standardvåpen i det norske Forsvaret og i Danmark til 2. verdenskrig, og ikke minst i den amerikanske hær til 1905.  Denne ble utviklet av oberst Ole Herman Krag og korpsbøssemaker Erik Jørgensen.

Som nevnt var det mange som hadde med gamle våpen.  Mange benyttet anledning til å se nærmere å våpnene, og det ble mange historier om jakt og annet knyttet til våpnene.