Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Publisert av Berit Ring den 09.03.21.

ÅRSMØTE 2021

Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag:

Torsdag 15. april 2021 kl.19.00

På grunn av smittesituasjonen avholdes årsmøtet digitalt på Teams. Nærmere detaljer vil bli oppdatert i mars.

For medlemmer som ikke kan delta på Teams er det mulig å gi innspill til årsmøtesakene i forkant. Dette kan meldes til leder, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Saksliste: 

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Forslag til arbeidsprogram 2021
  • Innkomne saker
  • Kontingent
  • Valg

Velkommen til årsmøte! 

 

Med hilsen 

styret i Raumnes Historielag 

Berit Ring, leder

Høvlerigata 8 

2150 Årnes 

berit.ring-kjell.stromberg@live.no

Tlf: 995 01 426