Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Publisert av Jan Erik Horgen den 02.03.17. Oppdatert 03.03.17.
Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag onsdag 15. mars 2017 kl. 19.00 i Pakkhuset på Årnes.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding 2016 fra styret og utvalga  
4. Regnskap 2016
5. Forslag til arbeidsprogram 2017
6. Innkomne saker
7. Kontingent Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret 300 kr.
8. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 8. mars.
Utdeling av hederstegn og kulturverndiplom.
Etter årsmøtet skal vi bli nærmere kjent med Pakkhuset i fortid og nåtid.
Enkel servering.
 
Velkommen til årsmøte!