Interessant gravhaug-tur i Nes

Interessant gravhaug-tur i Nes

Publisert av Dag Harald Liberg den 03.09.15. Oppdatert 08.01.17.

Første stopp på bussturen var ved den største og tydeligste gravhaugen i Nes som vi finner på Henni.  Fylkesarkeolog Bjarne Gaut fortalte om ulike funn og utgravinger som er gjort på de ulike gravhaugene.  Godt supplert av historielagets Jan Erik Horgen og Jon Fyhri fikk deltakerne mye ny informasjon om bygda vår.

Inne på på området til landbruksskolen på Hvam, og i området rundt er det flere gravhauger.

Inne på på området til landbruksskolen på Hvam, og i området rundt er det flere gravhauger.

Fra Henni kjørte bussen mot Tomteråsen og Hvam, og det er ikke langt mellom gravhauger på ferden.  Fra Tomteråsen gikk vi over landsbruksskolen til Gamle Hvam.  Her ble det en matpause før turen gikk videre mot Kulmoen og Kvernberget.  Også i Vormsund ved Henaug er det flere gravplasser.   Området der planlagt trase for der E16 skal være er grundig undersøkt.

Neste stopp ble ved Horgen i Vestre Fenstad.  Her så vi nærmere på flere gravhauger som ligger helt inntil Vorma.  Bussturen gikk videre til østre Fenstad.  Her stoppet vi ved Skrabben som ligger helt inn til fylkesvei 177 ved Ihle-gårdene.  Her er det flere gravhauger.

Tilbake kjørte vi Ålandsvegen, før turen gikk via Vormsund og tilbake til Årnes.

De fleste gravhauger er fra flere hundre år før kristus, og opp mot år 700 e. kr.   Noen av gravhaugene er åpnet, og undersøkt på slutten av 1800-tallet.  Mens andre fortsatt bevarer sine hemmeligheter.  Det er som regel en person som er gravlagt i hver gravhaug, gjerne fra den øverste elite i samfunnslaget.