KRIGS- OG FANGELEIRER I NES

KRIGS- OG FANGELEIRER I NES

Publisert av Dag Harald Liberg den 03.04.18.
Tirsdag 17. april kl 18:00 arrangerer Raumnes Historielag om krigs- og fangeleirer i Nes.  Vi møtes først på Røa-leiren, og får omvisning der.  Deretter reiser vi til Bøndernes Hus i Fenstad hvor vi får høre tre foredrag om temaet. 

I Nes bygde tyskerne flere leirer, både for militære og for Arbeidstjenesten. Etter krigen ble en av leirene, Røaleiren, brukt som fangeleir for Botsfengslet. Denne leiren står fortsatt, og vi begynner møtet om denne spesielle delen av bygdehistoria vår der. Vi fortsetter med foredrag om disse leirene på Bøndernes Hus i Fenstad.   

Program: Kl 18.00: frammøte Røa-leiren, eier Morten Helbø og innlederne blir med rundt i leiren. 
Vegadresse: Franshusvegen 72, like ved krysset mellom denne vegen og Nikevegen. 
Vi oppfordrer til samkjøring! Kjører bil derfra til Bøndernes Hus, Svanfossvegen 254   

Kl 19.00: Bøndernes Hus, Fenstad 
Innledere: Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes: Om tyskernes byggevirksomhet i Nes og Norge 
Gunnar Foseid, førstebetjent Nes lensmannskontor: Om tyskernes leir på Runni 
Svein Arne Tvedt, fengselsmuseet Kongsvinger: Om arbeidsleirer etter krigen 

Kaffe og kringle. Inngang Bøndernes Hus 100 kr.