Kirkebøker for Nes

Kirkebøker for Nes

Publisert av Dag Harald Liberg den 01.01.13. Oppdatert 07.01.17.

Historielaget har drevet med registrering, lesing, tolking og maskinskriving av innholdet i Kirkebøkene fra microfilm for Nes i Akershus.  Historielaget har også sørget for scanning til PDF-filformat, og utgivelse av CD med disse sidene.