Kirkegårdsvandring Udenes kirke

Kirkegårdsvandring Udenes kirke

Publisert av Dag Harald Liberg den 02.06.16. Oppdatert 09.01.17.

IMG_9519Kristian Udnes viste oss rundt på kirkegården.  Han fortalte om plassen, og om enkelte av gravene ved kirka.  Minnesten over falne i krigen fra Udenes.

Noen av gravminenne er jernplater. Minnet etter  procurator Paul Christian Nilson, d. i Sørum 1841, har symboler med urne og korslagte fakler.

Inne i kirka viste Kristian frem ett av 20 gravskjold som er tatt vare på.  Dette var fra Berg.

Eivind Johannessen fortalte litt om kirken og dens symbolbruk.  Kirkebygget er et stort tema, så det mest fokus på altertavla. Den er bygget av Oluf Christensen Granberg fra Romedal. Den er inspirert av altertavlen i Nes kirke.

Udenes kirke er søsterkirke til Fenstad kirke som ble ferdig i 1703.  Udenes kirke ble bygget av de samme håndverkere, og sto ferdig i 1708.

Etterpå ble noen av de lokalt produserte plaggene som brukes i kirka vist.   Hvor kunstneren har hentet motiver fra kirken, elva og området. Her var det messehagel med farger som er brukt i utsmykningen av kirkebygget.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og vafler.

Fra kirkesok.no siterer vi: Udenes kirke ligger i Udenes sokn i Østre Romerike prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1708. Kirken har korsplan og 350 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).  Arkitekt: O.P.Sand/Johnson.