Kjære «medlemmer» i slektsgruppa!

Kjære «medlemmer» i slektsgruppa!

Publisert av Dag Harald Liberg den 12.12.89. Oppdatert 06.01.17.


Årnes, 12. 12 .1989.

Kjære «medlemmer» i slektsgruppa!

Ættehistorisk utvalg vil – i mangel av fast meldingsblad – på denne måte sende deg en liten orientering om møtene i vinterhalvåret 1990. På utvalgsmøte 11. d.m. ble følgende møter fastlagt:

onsdag 17. januar 1990 kl. 19.00
torsdag 15. mars 1990  » 19.00
torsdag 26 .april 1990  » 19.00.

Alle møter på Biblioteket, 2.etasje, Årnes.

På møtet 17.1. vil Egil Kårud fortelle om «innlegg av ættehistoriske opplysninger på data». Dessuten utfyller vi tiden med å oppspore aner v/hjelp av folketellinger og film. De andre møtene har vi ikke planlagt noe spesielt program utenom «jakten på våre aner», men deltagerne på januarmøtet kan komme med forslag til emner.

Forøvrig utarbeidet vi på møtet brev til Nordmanns-Forbundet hvor vi ber om kontakt med Universitetets Biblioteket for opplegg med tur dit for omvisning og orientering . Det håper vi å få til en lørdag utpå vinteren.

Utvalget har videre spurt Riksarkivet om korrekturlesning av utdraget fra kirkebøkene vi er ferdige med, perioden 1710-30. Dessverre p.g .a. arbeidssituasjonen kunne ikke R.A. utføre dette , men ga uttrykk for at det var fortjenstfullt at historielag foretok avskrifter av kirkebøker, da det gjorde de tilgjengelige for langt flere, og sparer bøker og filmer for slitasje.

Utvalget har også bestilt flere filmer fra nabobygdenes kirkebøker.

Utdraget av kirkebøkene 1720-30 er ferdige. De som har bestilt og vil ha den før vårt første møte kan ringe 90 03 12, og den blir lagt inn på Biblioteket for avhenting. Betalinga kan skje på vårt møte i januar.

Møtedagene blir ikke kunngjort på annen måte. Utvalget ønsker dere alle en god jul! Vel møtt på våre møter!

Med hilsen
for utvalget
Oskar Kjensli