Kulturminnedagene 10.-18. september 2016

Kulturminnedagene 10.-18. september 2016

Publisert av Dag Harald Liberg den 03.04.16. Oppdatert 09.01.17.

Kulturminnedagene 2016

Til husflidslag og historielag på Romerike! Dette er en oppfordring til husflidslag og historielag på Romerike: Vi har mange sammenfallende interesser og vi er alle flinke til å «snakke til menigheten». I år ønsker vi å bruke Kulturminnedagene i september til å snakke med folk utenfor «menigheten».

Det er viktig å vise at frivilligheten kan samarbeide og hvilke ressurser vi har. Det er også viktig at myndighetene blir oppmerksomme på at vi bidrar til å bygge stedsidentitet og tilhørighet i samfunnet.

Hva om husflidslag og historielag – og gjerne også andre lag innen kulturvernfeltet – gikk sammen om arrangement i løpet av Kulturminnedagene som varer fra 10. til 18. september og dermed også omfatter Husflidsdagen den 10. sept. Ved å samarbeide om arrangement i denne tidsperioden, vil vi nå ut til et større publikum og slik gjøre hverandre gode. Det kan være at husflidslaget og historielaget i den enkelte kommune planlegger noe sammen eller at flere slår seg sammen om et større arrangement.

Send en mail til ditt nærmeste historielag/husflidslag og invitèr til en prat!

Romerike Historielag består av 17 lokale historielag og 3600 medlemmer. Akershus Fylkeshusflidslag består av 23 lokale husflidslag hvorav 14 lag er hjemmehørende på Romerike.