LØST Etterlysning: Ole Iversen Ruud, levde i 1859

Publisert av Berit Ring den 13.03.13. Oppdatert 07.01.17.
Ole Stein ringte og etterlyste Ole Iversen Ruud.  Ole levde i 1859 og var umyndiggjort. I 1858 skrev han  et testament.
Dette er det eneste han vet.
Hilsen Berit
Jeg var hos Ole Stein og oppklarte dette – Ole Iversen Rud er en av forfedrene mine på Rud ved Greni, og jeg hadde en lang og trivelig prat med Ole Stein om dette.
Jan Erik