Lokale kulturminner på kart

Lokale kulturminner på kart

Publisert av Dag Harald Liberg den 17.02.15. Oppdatert 08.01.17.


Raumnes historielag vet at det finnes mange flere lokale kulturminner som ikke er kartfestet, og vi trenger hjelp til å få plassert disse, samt å kvalitetssikre de som vi har plassert. Ute i bygdene finnes det helt sikkert personer som har kunnskap om dette, og at de som har denne kunnskapen vil dele den med Raumnes historielag, det vil bli arrangert grendemøter rundt om i kommunen utover i 2015.

I første omgang start vi opp med grendemøte i Vestre Fenstad. Sted og tidspunkt:   Onsdag 8. april i Vestre Fenstad Vel sine lokaler ved Vestsiden stadion (gamle klubbhuset).

Link til kartsidene: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_RomerikeHistorielag/Klient/Vis/RaumnesHistorielag