Møte ættehistorisk utvalg

Publisert av Dag Harald Liberg den 29.09.90. Oppdatert 06.01.17.

29.9.90

ÆTTEHISTORISK UTVALG

Kjære medlemmer i ættegruppa! Så skal vi endelig møtes igjen etter en forhåpentlig god sommer.

Det blir møte på bibliotekets lesesal på Årnes FREDAG 19. OKTOBER 1990 KL 19.00.

Vi får besøk av Asbjørn Fossen – opprinnelig fra Aurskog – som vil fortelle fra sin bok «Skogfinnene i Øst-Norge», og om sitt arbeid med den, som han nylig har utgitt.

Han har sikkert med noen eksemplar for salg, den koster kr. 195,-. Kom gjerne med spørsmål om dette emnet, for vi gir Fossen hele kvelden.

ONSDAG 21. NOVEMBER KL. 19.00 har vi møte for ættegruppa på samme sted hvor vi som vanlig kan diskutere slekt og ved hjelp av våre apparater og microfilm finne fram til aner vi kanskje har hatt problemer med.

På begge møter er det kaffespleis som vanlig.

De som har bestilt utdrag av kirkebok for Nes 1730-39 kan få den på første møte, den koster kr. 50,-.

for Ættehist.utv.
Oskar Kjensli