Møte fotohistorisk utvalg

Møte fotohistorisk utvalg

Publisert av Dag Harald Liberg den 19.10.90. Oppdatert 22.01.17.

Raumnes historielag, FOTOUTVALGET, v/Tom Jøran Bauer, Solvang, 1927 Rånåsfoss, 909609 (arb.), 905528 (priv.)


Til medlemmene i fotohistorisk utvalg

19. oktober 1990

Det på høy tid å komme i gang med fotoregistreringsarbeidet igjen! Jeg vil derfor be utvalgets medlemmer om å møte på

Gamle Hvam Museum torsdag 1. november kl. 1900.

Saker, som vi må drøfte, er bl.a.:

1. Rekruttering av nye registratorer.

2. Tidspunkt og sted for nytt registreringsmøte. (Skogbygda har vel ikke vært besøkt, så det kan nok være fornuftig å ta fatt i den delen av bygda).

Er noen forhindret fra å komme, så vær så snill å gi meg beskjed straks, slik at vi kan få avtalt en ny dato. Det er viktig at alle er tilstede på dette første møtet etter den dvalelignende tilstanden arbeidet har vært inne i det siste halvannet året.

Med vennlig hilsen

Tom Jøran Bauer