Møte i fotoutvalget 17. feb. 1987

Møte i fotoutvalget 17. feb. 1987

Publisert av Rolf H. Nordli den 17.02.87. Oppdatert 22.01.17.
 1. Registrert 388 bilder (277+111)
  Bildene er registrert mest i Fenstad og Haga-området. De tilhører nærmere 40 eiere. (gj.snitt pr. eier altså ca. 10). De er registrert av 8-9 registratorer.
  Fotoutvalgets arkiv består av registreringsskjemaer og oversiktslister. Ferdige fotokort med bildekopi i løpet av året. Fotoutvalget har skaffet bilde til nytt bind av Romerikstun og ellers til et par utstillinger laget har deltatt i.

 2. Målsetting 1987: 400 nye registreringer .
  Informasjon : Avisomtale, spredning av brosjyrer, utstilling, kurs
  Sikkerhet : to sammen, avtale på forhånd, kjente i nabolaget besøkes
  Resultat: arkiv, utstilling, mål nås, bilder reddes, historie blir kjent
  Ideer:
  - bilde-rulling (dvs. hver utfordrer en ny til å reg. sine bilder.

  - Spesielle emner prioriteres – spesiell tid (f.eks. 1920-åra)

 3. Avskrift til bruk ved identifisering av personer på konf. og skolebilder.
  Periode f.eks. 1900-1920.
  Kirkebøker hos presten (kan være avlevert for første del av tida).
  Metode : avskriving fra kirkeboka, eller innlesing på kassettbånd som skrives av seinere.

 4. Historielaget tilbyr kjøregodtgjørelse etter regning og etter statens  eller kommunens satser (hva er billigst) . Oppgjør pr. halvår.

 5. Er det praktisk å levere registrerte/lånte bilder på biblioteket?
  Fungerer meldesystemet begge veier, dvs. både ved levering og henting?
  For øvrig må bildene/skjemaene ses over og føres inn på lister før de bringes til Forbundsmuseet , Strømmen . De må hentes igjen og bringes  til registrator {evt. biblioteket) for videre levering hos eier.
  Hvor raskt bør bildene komme igjen uten at eieren blir utålmodig?