Møte i fotoutvalget

Møte i fotoutvalget

Publisert av Dag Harald Liberg den 25.10.90. Oppdatert 22.01.17.

Raumnes historielag
FOTOUTVALGET
v/Tom Jøran Bauer
Solvang, 1927 Rånåsfoss
909609 (arb.), 905528 (priv.)

Til medlemmene i fotohistorisk utvalg

25. oktober 1990

På grunn av at et par av medlemmene ikke kunne komme den 1.11, endres møtedato til:

torsdag 15. november kl. 1900

Møtested er fortsatt på Gamle Hvam (i Gulbygningen).

Med vennlig hilsen

Tom Jøran Bauer