Møte i slektsgruppa

Møte i slektsgruppa

Publisert av Dag Harald Liberg den 10.01.91. Oppdatert 17.01.17.

Årnes, 10. januar 1991

Til deltagerne i «slektsgruppa».

Godt nytt år!
Vårt første møte dette året er berammet til
FREDAG 25. JANUAR KL. 19.00 på bibliotekets lesesal i 2. etasje på Årnes

Det kaller vi et arbeidsmøte der 2-3 eller flere setter seg sammen og utveksler opplysninger om felles aner.  Det var vellykket på vårt siste møte i 1990.  Men forutsetningen er at hver enkelt tar med sine notater og skrivesaker.  Vi har ikke ferdig noe nytt 10-års hefte av utdrag fra kirkeboka til dette møte, men kanskje til vårt februarmøte.
Vel møtt!

ONSDAG 20. FEBRUAR KL 19.00
møtes vi på bibliotekets lesesal for å være med ASGEIR ØSTLI fra N.-Odal på tur til U.S.A., og der vandre i fotsporene til de som utvandret fra N.-Odal.  Østli vil vise bilder og fortelle om sin tur der borte.  Han har gjort et stort arbeid med registrering av alle utvandrerne derfra.
Dette blir en hyggelig avveksling fra vårt vante program og det er en glede å ønske dere velkommen.   Kjenner vi Asgeir rett så svarer han sikkert på Spørsmål om slekt fra Odalen, om det fines problemer av den art.

Vi har vel heller ikke travlere i år enn vi kan ta vårt vanlige kaffepause på begge møtene.
Vel møtt!

for Ættehistorisk utvalg
Oskar Kjensli