Møte om finneinnvandringa

Møte om finneinnvandringa

Publisert av Dag Harald Liberg den 16.04.13. Oppdatert 07.01.17.

Raumnes skriver 16.april i omtalen fra møtet at mye historikk i Nes handler om områdene langs elvene våre, mens de store skogsområdene inne på Skogen ofte blir glemt.  Tom Halvorsen konsentrerte seg om Nettmangen hvor det har bodd folk fra før svartedauen.  I 1912 fant man ei skaftfureøks ved Bjørknessjøen, og det er funnet flint der, noe som tilsier at det bodde folk der under steinalderen.

Det er få kilder om finneinnvandringen.  Det finnes noen kilder i de tilfeller hvor de kom i konflikt med øvrigheta.  De oppførte seg annerledes, og levde i og av barskog.