Markering av grunnlovsjubileet

Markering av grunnlovsjubileet

Publisert av Dag Harald Liberg den 23.02.14. Oppdatert 08.01.17.
Øyvind Bohn Vestli som prost Finckenhagen

Øyvind Bohn Vestli som prost Finckenhagen

Første del var en gudstjeneste med liturgiske elementer og salmer fra 1814.  Salmene ble sunget i langsomt tempo på den tiden.  Liv Krohn-Hansen holdt en preken med historiske tilbakeblikk.  Prekenen var den viktigste og lengste delen av gudstjenesten for 200 år siden.  Den kunne vare opp mot en time, men presten hadde gjerne et timeglass fordi det kunne vanke bøter hvis den overskred timen.  Tre barn ble døpt denne dagen.

Grunnlovsjubileum-03Kantor Øyvind Strøm, sopran Cammilla Ediassen og Unni Røe på klarinett fremførte Der Hirt auf dem Felsen av Franz Schubert..

 

 

Så ble det servert 200 års jubileumskake og kirkekaffe.

Etter kaffen kom prost Finckenhagen frem i skikkelse av Øyvind Bohn Vestli.  Han Grunnlovsjubileum-01fortalte om brevet fra stattholder prins Christian Frederik. Finckenhagen satte seg ned og skrev da et tilsvar til Christian Frederik.

Tom Halvorsen fortalte litt om tiden Tom Halvorsenrundt 1814, og om hvem valgmennene fra Nes var.  Det bodde 5000 mennesker i Nes på den tiden.  Men det var bare embetsmenn og bønder med egen jord, over 25 år, som kunne velges og som kunne stemme.

Markeringen ble avsluttet ved at stortingsrepresentant Sverre Myrli fortalte litt om grunnlovsjubileet og vårt demokrati.  Til slutt avduket han et maleri av prost Finckenhagen som nå er flyttet til Nes kirke, og en minneplakett som er en innrammet reproduksjon av fullmaktsbrevet til valgmennene valgt i Nes

Stortingsrepresentant Sverre Myrli og sokneprest Eivind Johannessen

Stortingsrepresentant Sverre Myrli og sokneprest Eivind Johannessen