Medlemsmøte på Buneset og Bjørknes

Medlemsmøte på Buneset og Bjørknes

Publisert av Dag Harald Liberg den 28.08.14. Oppdatert 08.01.17.

Åge Aulie samlet en lydhør forsamling på 40 personer da han i levende ordelag fortalte om flyktningelosene og kurerernes virksomhet i okkupasjonsårene. Det er anslått at 1500 personer brukte flykningerutene over Bjørknes og fulgte stiene til frihet i Sverige. Minnestøtten over losene og kurererne ble satt opp 14. juni 1997, opplyste Aulie.

Buneset. Foto: Frits Wahlstrøm

Buneset. Foto: Frits Wahlstrøm

Leder av historielaget, Berit Ring, orienterte om utgravningene på Buneset, en gammel og idyllisk boplass ved Bjørknessjøen. Her har historieinteresserte ryddet, merket og montert opplysningsskilt.

200 år gammel kjeller på Buneset. Foto: Frits Wahlstrøm

200 år gammel kjeller på Buneset. Foto: Frits Wahlstrøm

I 1906 fant husmann og skogsarbeider Syver Buneset en 6000 år gammel steinøks på plassen. En 200 år gammel tørrmurt steinkjeller har historielaget gravd ut.

Etter fotturen til skogs samlet de fremmøtte seg i stua på Bjørknes skole. Her fortalte leder i Romerike Historielag, Tom Halvorsen, om Erling Elverhøis første møte med skolene på Skauen vinteren 1923. Bente Arnesen fra Fetsund med forfedre fra Skauen, har samlet mye stoff om læreren og bygdeoriginalen Ole Olsen Bekken (1804-1875), med tilnavnet Paggen.

Bente Arnesen leverte et sanghefte med avskrift av sanger skrevet av Ole Olsen Bekken og trykt i 1875.  Dette er lagt inn i hefte om skolehistorie i lagets arkiv.

Det ble også litt slektshistorie fra området, særlig fra Håkalia, ved Tom Halvorsen.

Det var 40 deltakere, deriblant flere fra historielaga i nabobygdene, som var spesielt innbedt.