Medlemsrundskriv april 2012

Medlemsrundskriv april 2012

Publisert av Berit Ring den 16.04.12. Oppdatert 07.01.17.

RAUMNES HISTORIELAG

 2162 Brårud

April 2012

 

Til medlemmene i Raumnes Historielag

 

PROGRAM SOMMER 2012

 Vi ønsker velkommen til nye aktiviteter i historielaget, og gleder oss til å være sammen med dere på møter og turer og andre tilstelninger!

 Lørdag 2. juni kl. 14.00 Gatevandring på Årnes – frammøte Velgården

Torbjørn Nilsen leder gatevandring på Årnes fra Velgården en runde langs Kirkevegen og opp Salemsvegen og Svarverudvegen til Torbjørn Nilsens samlinger, hvor han innbyr til omvisning og kaffe og kaker – inngang der 50 kr.

 

Fredag 22. juni kl 18.00 Kveldsvandring Lillerommen – Gamle Nes

Oppmøte ved Lillerommen. Vi går fra Lillerommen om Vingersdalen og Søgarn Ullershov til kirkeruinene på Gamle Nes med orienteringer undervegs, bl.a. ved. Bjørn Sundvoll i Ullershovfallet og Tom Halvorsen ved kirkeruinene.

Salg av pølser og vafler ved Kjerkestua, Alle tar med eget drikke.

 

Søndag 19. august – sommertur med buss

Turen går til Hamar/Hedemarken – opplegg lages seinere, følg med på annonse i lokalavisa og på e-post!

 

Til høsten planlegger vi  åpent møte i forbindelse med at det er 150 år sia Kongsvingerbanen ble åpnet, og et møte med et annet tema – vi sender ut nytt medlemsrundskriv.

 

Til tilstelningene våre trengs noe praktisk hjelp. Styret vil være svært takknemlig om noen av dere mange medlemmer vil melde dere til frivillig innsats en gang i blant! Ta kontakt med en av oss i styret – se liste over tillitsvalgte på baksida av arket.

 

Vi har stor nytte av å bruke e-post-brev til meldinger til medlemmene, og vil gjerne nå flere med e-post. Vi er takknemlige for å få oppgitt e-post-adresse for flere medlemmer. Vennligst send e-post-adressa di som e-post til t.holter@c2i.net

 

Vedlagt rundskrivet er giro for innbetaling av medlemskontingent for 2012, 250 kr. Vi ber om at medlemsnummer blir oppgitt ved betaling over nettbank eller på andre måter uten bruk av giroblanketten. Medlemmer med utestående kontingent fra tidligere år, får eget skriv.

 

VELKOMMEN TIL HISTORIELAGETS TILSTELNINGER I 2012!

 

Med hilsen

Styret i Raumnes Historielag

Berit Ring