Medlemsrundskriv mars 2011

Publisert av Berit Ring den 28.03.11. Oppdatert 06.01.17.

RAUMNES HISTORIELAG

 

2150 Årnes

mars 2011

 

Til medlemmene i Raumnes Historielag

 

 

Velkommen til vårens og sommerens tilstelninger i historielaget!

 

Vi begynner med å anbefale et arrangement i regi av Nes bibliotek/Nes kulturhus:

Tirsdag 5. april kl 19.00 Kulturkaféen, Nes Kulturhus, Årnes: Else Rønnevig: Gamle hus – pest og plage eller muligheter? Else Rønnevig er en stor kapasitet innen bygningsvern og rehabilitering og begeistrer publikum med engasjerte kåserier. En utstilling av utsøkte fotoer av hus og husdetaljer vises samtidig i Galleriet. Inngang til møtet 200 kr.

 

Fredag 24. juni kl. 19.00: Kveldsvandring til Hvamsetra, frammøte Badstudalen. Merket avkjøring fra Hvamsmovegen. Vår eminente turleder Ove Antonsen vil ta oss med rundt i et område der han kjenner utallige kulturminner: boplasser, setrer, utekjellere, tjæremiler. Gled dere til ei flott vandring i skogene vest i Nes! Husk niste og godt fottøy. Ca 3 km i lett terreng.

 

Søndag 14. august kl.08.00: Dagstur til Finnskogen. Vi vil besøke flere av de interessante stedene i et område preget av møte mellom flere kulturer. Nærmere program kommer seinere, men sett av datoen alt nå!

 

Raumnes Historielag oppfordrer sine medlemmer til å støtte arbeidet med å ta vare på Lillerommen som et kulturminne i fellesskapets eie ved å melde seg inn i Lillerommens venner – årskontingent 100 kr. Ta kontakt med Haagen Blakstad eller Kjersti Asak Pedersen, bruk gjerne e-post: medlem@lillerommensvenner.org .

 

Ettersom alle nå har fått vegadresse, ber vi om at alle melder den riktige adressa si til en av oss i styret – se baksida. Bruk gjerne e-post! Vi oppfordrer alle som bor på gardsbruk om å bruke både gardsnavn og vegadresse.

 

Styret har e-postadresse til ca 100 av våre 230 medlemmer. Vi ønsker å sende mer medlemsinformasjonen som e-brev, og ber om at alle som har og bruker e-postadresse, sender denne til oss!

 

Dette rundskrivet sendes alle med vanlig post, vedlagt giro med kontingent kr 250,- Noen få som skylder kontingent for 2010, får to giroer.

 

Med hilsen

Raumnes Historielag

Berit Ring (s)

 

Adresseliste til styret

 

 

TILLITSVALGTE RAUMNES HISTORIELAG 2011

 

 

 

Styret:

 

Berit Ring – leder

Skogrovn 17

2150 Årnes

p: 63 90 01 93, a: 23 23 34 52

berit@alfaomega.no

 

 

Jan Erik Horgen – nestleder

Horgen

Blekstadvn 157

2162 Brårud

63 90 91 31  – 99 46 08 56

jahorgen@start.no

 

 

Karin Valen-Sendstad – kasserer

Herremyrvn 49

2150 Årnes

926 08 140

kvalense@nes-ak.kommune.no

 

 

Ove Antonsen

Hvamsvegen 1049

1929 Auli

63 90 55 56 – 995 31 539

ov-ant@live.no

 

 

Jon Fyhri

Fyrihagen

Hvamsvegen 160

2150 Årnes

63 90 04 53 – 995 65 481

jongaf@online.no

 

 

 

Varamedlemmer:

Thomas Iver Holter

Strandvn 8

2150 Årnes

t.holter@c2i.net

 

 

Jørgen Jensen

Vormsundvegen 395

2160 Vormsund

63 90 24 73 – 412 37 758

joergj@online.no

 

 

 

Slektshistorisk utvalg:

Jan Tønnessen

Vestsidavegen 872

2162 Brårud

63909353

jpto@broadpark.no

 

 

Fotohistorisk utvalg:

Frits Wahlstrøm

Gjerderudvn 3  

2150 Årnes

63 90 03 54 928 41 141

friwahl@gmail.com