MiA

MiA

Publisert av Org Romerike Historielag den 03.04.16. Oppdatert 09.01.17.


Nytt navn og ny profil krever vedtektsendringer og det er ikke enkelt når det gjelder stiftelser. Akershus kulturvernråd som en av stifterne må også endre vedtekter for at dette skal harmonere. Styret i kulturvernrådet får her et problem med å ivareta medlemmenes interesser.

kilde: e-meldingsblad mars 2016, Romerike Historielag