Nes – et knutepunkt gjennom tidene

Nes – et knutepunkt gjennom tidene

Publisert av Berit Ring den 30.01.12. Oppdatert 07.01.17.

RAUMNES HISTORIELAG

 

2150 Årnes

30. januar 2012

 

 Til medlemmene i Raumnes Historielag

  

NES – ET KNUTEPUNKT GJENNOM TIDENE.  ET FOREDRAG OM KULTURMINNER, KILDER OG NY KUNNSKAP

  

Vi inviterer til et møte som vil gi mye ny kunnskap om den eldre historien til Nes

 torsdag 16. februar 2012 kl 19.00

i møterom 01, Nes Kulturhus, Årnes.—inngang fra garasjen eller Skolegata.

Anne Herstad, arkeolog ved Akershus fylkeskommune, vil fortelle om mange nye, interessante funn fra fjorårets arkeologiske undersøkelser i Nes og sette disse inn i en større historisk sammenheng.  

Mange hadde sikkert besøk av arkeologer i fjor eller leste om dem i lokalavisa. I forbindelse med den store kloakksaneringa i bygda blir det foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser, og vi kan glede oss over at dette har brakt fram mye ny kunnskap. Anne Herstad har bl.a. lovt å vise oss flere gamle kart, som til nå har vært lite kjent.

Ta med venner og bekjente og bli bedre kjent med den eldste historien i Nes!

 

ALLE VELKOMMEN!

 

Med hilsen

Raumnes Historielag

Berit Ring

 

 

PS Dette rundskrivet sendes i posten til dem vi ikke har e-post-adresse til. Vi er takknemlig for å få e-post-adresse fra dere som får brevet i posten, og som har e-post-adresse, slik at vi lettere kan nå dere! E-post-adresser sendes

t.holter@c2i.net