Nes i ASCHEHOUGS KONVERSATIONS LEKSIKON 1923

Nes i ASCHEHOUGS KONVERSATIONS LEKSIKON 1923

Publisert av Dag Harald Liberg den 17.03.13. Oppdatert 17.01.17.


NES, herred i Akershus fylke (amt), nordøst for Kra., 635.73 km.2 med 9372 indb. (1920); 14.74 pr. km.2 Herredet, som svarer til N. prestegjeld med N., Udenes og Fenstad sogne, ligger omkring den sydlige del av Vormen og paa begge sider av Glommen. Langs Vormen og Glommen ligger store veldyrkede gaarder i et av talrike smaabækker og dype slugter opspaltet terræng. Bakenfor er utstrakte skogvidder med skogaaser paa mellom 300 og 400 m. (Vardeaasen i nordøst er 400 m.).

Av arealet opgives 106.60 km.2 at være aker og eng, 439.21 km.2 skog, 28.12 km.2 er ferskvand, resten er snaufjeld og myr. Der opgives at være 11 797 maal udyrket til dyrkning skikket jord; i tidsrommet 1908-17 nydyrkedes der 1277 maal. De viktigste næringsveier er jordbruk (kornavl) og skogbruk;syv meierier og en række sag- og møllebruk, flere brændtorv- og torvstrøfabrikker, et elektricitetsverk, to mekaniske verksteder.

Inden herredet ligger Akershus fylkes landbrukskole paa gaarden Hvam med nye bygninger. Middelskole paa Aarnes.To sparebanker (N. sparebank, oprettet 1854, Udenes sparebank, oprettet 1856). Vormen danner Svanfossen med Svanfossdammen ( se Vormen). Ved Vormsund er kjørebro over Vormen og ved Aarnes kjørebro over Glommen. Pa Glommens sydside gaar Kongsvingerbanen. Antagen formue 1920 50 552 000 kr., indtægt 7 349 000 kr.