Nytt arbeidsår igang

Nytt arbeidsår igang

Publisert av Dag Harald Liberg den 19.03.16. Oppdatert 09.01.17.

Årsmøtet 2016

Per Linnerud fikk et atlas som takk for sin innsats i styret.

Per Linnerud fikk et atlas som takk for sin innsats i styret.

Berit Ring ønsket 37 medlemmer velkommen til et litt kjølig pakkhus denne kvelden.  Så snart innkalling og dagsorden var godkjent, kunne Berit gi ordet til kveldens ordstyrer Jan Erik Horgen.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått uten merknader.

Styret hadde lagt frem et forslag om vedtektsendringer.  En endring var å endre navn fra ættehistorisk utvalg til slektshistorisk utvalg. Antall medlemmer i utvalgene ble endret fra fire medlemmer til minst fire medlemmer.  Frist for kontingentinnbetaling ble endret fra i løpet av året til innen utgangen av mai.  Endringene ble vedtatt.

Tom Jøran Bauer fortalte om Flakstadkroken og Haga.

Tom Jøran Bauer fortalte om Flakstadkroken og Haga.

Kontingenten ble vedtatt uendret fra 2015, dvs kr 300,- pr medlem pr år.  Det var ingen innkomne saker.

Per Linnerud presenterte kartløsningen som ble etablert for 2-3 år siden.  Kart Raumnes Historielag.  Det har vært grendemøter på Brårud, i Fenstad og Skogbygda.  Det vil bli flere møter for å dekke resten av bygda etter hvert.

Berit Ring presenterte det arbeidet som er gjort siste året for å etablere lokalhistorisk arkiv i det gamle bankhvelvet etter Bergen Bank.

Else Westby presenterte valgkomiteens innstilling i forkant av kveldens valg.  Arkivutvalget ble formelt opprettet av årsmøtet.

Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl fikk diplom

Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl fikk diplom

Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl ble tildelt Raumnes Historielags påskjønnelse for god istandsettelse av bygninger og kulturminner i Nes.  Påskjønnelsen ble gitt på grunnlag av istandsetting av de gamle bygningene på Grøndalen og god tilpasning av nye bygg, samt for bevaring av kulturlandskapet ved nyskapende og positivt virke innen landbruket.

I pausen ble det kaffe og noe å bite i, godt tilrettelagt av Jon Fyhri.

Etter årsmøtet fortalte Tom Jøran Bauer om Flakstadkroken.  I forbindelse med utgivelsen av boka «Folkeliv i Flakstadkroken» har han samlet bilder og mye annet materiale.  Etter utgivelsen av boka har han også samlet mye stoff fra Haga, som kanskje også kan bli til ei bok senere.

Protokoll årsmøte Raumnes Historielag 2016