Paal Berg – hjemmefrontsleder og statsmin.kandid.

Paal Berg – hjemmefrontsleder og statsmin.kandid.

Publisert av Dag Harald Liberg den 08.11.12. Oppdatert 07.01.17.

Paal Olav Berg ble født 18. januar 1873 i Hammerfest.  Hans mor Annette Karoline (1831-91) fra Søndre Rotnes.  Hans far var tollkasserer Marius Ørbek Berg (1829-1904) fra Berg.

Paal ble høyesterettsdommer i 1913. Etterhvert ble han aktiv innen politikken. Han var sosialminister 1919-1920, justisminister i 1924.  I 1929 ble han utnevnt som høyesterettsjustitiarius.  Høyesterett opprettet Administrasjonsrådet ledet av Paal i 1940.

I juni 1943 fikk Paal en anmodningen fra regjeringen i London om å bli leder for Hjemmefronten sivile del.  Først i 1944 ble det som formelt ble kalt «Hjemmefrontens Ledelse».

Barnebarnet Per Wendelbo fortalte om en hendelse under krigen.  Paal var ofte på Børsumstua som var hytta til Paal.  En morgen, i 4-tida, ble husmannen Gulbrand, en kamerat og ungdommen Per sendt ut.  Morfar Paal var igjen i hytta.  De kom seg usett forbi en tysk vaktpost.  De fikk skutt en elg, med sine amerikanske våpen, fylt opp ryggsekkene, og var på vei tilbake til hytta.  Men de kunne ikke komme seg usett forbi vaktposten, så de måtte rundt Dragsjøen.  Det var tåke, og de kom seg akkurat over isen på Dragsjøen før tåka lettet.  De lå to meter fra vegen da en kolonne med 20 motorsykler med sidevogn kom kjørende.  Enda en kolonne kom, men de kom seg tilbake til Børsumstua.

Etter krigen fikk Paal oppdrag om å danne en regjering.  Men han måtte etthvert kaste kortene, og det banet vei for Gerhardsen.

Paal døde 24. mai 1968, 95 år gammel.