Pris for vern av kulturminne

Pris for vern av kulturminne

Publisert av Dag Harald Liberg den 13.03.13. Oppdatert 07.01.17.
Av Frits Wahlstrøm       Publisert i Raumnes 13.03.2013 kl. 15:45

Ekteparet på Nordre Fenstad gård fikk prisen for sin store innsats med å sette i stand Østre Fenstad hjelpekirkegård. Kirkegården, som inntil for få år siden het Arverud hjelpekirkegård, var nærmest gjengrodd og i meget dårlig forfatning da det etter søk i kommunale dokumenter ble klart at gravplassen tilhørte Nordre Fenstad gård og ikke småbruket Arverud.

Gjenåpnet i 2009
I 2006 startet Tærud på privat initiativ et omfattende arbeid med å sette kirkegården i stand. Det 2,9 dekar store arealet ble ryddet og planert, steinstøtter forsvarlig forankret og jernkors rettet opp. Arbeidet ble utført uten kostnad verken for Nes kommune eller Fenstad menighet. Etter at Tærud hadde lagt ned flere hundre timers arbeid, ble kirkegården gjenåpnet tirsdag 5. mai 2009. Den fremsto vakker og velstelt, og åpningen skjedde under stor deltagelse av lokalbefolkningen og nesbuer for øvrig.

Flere hundre graver
Østre Fenstad hjelpekirkegård ble i sin tid opprettet fordi grunneieren ved hovedkirkegården ikke ville avgi grunn til utvidelse. Hjelpekirkegården ble anlagt tidlig i 1850-årene og var i bruk til omkring 1920. Av de gravstøtter som finnes i dag, er den eldste fra 1854 og den yngste fra 1914. Det ble ikke ført protokoll over de døde, så det er umulig å vite hvor mange som er gravlagt i løpet av de 70 årene kirkegården var i bruk. Utvilsomt er det flere hundre. 23 gravstøtter og fire jernkors er på plass etter istandsettingen.

Bygdas første ordfører
En sentral plass på kirkegården er graven til den første ordføreren i Nes, Ole Walstad, og hans familie. Han var ordfører i flere perioder og satt i formannskapet i 40 år. I tillegg var han stortingsmann i 33 år. Walstad var gift tre ganger og gravlagt ved siden av sine koner. Han døde i 1877, 78 år gammel. Kulturminneprisen, et vakkert diplom, ble overrakt av Raumnes Historielags sekretær, Jan Erik Horgen. På årsmøtet ble Berit Ring gjenvalgt som leder, og hun går dermed løs på sin tredje periode som leder i laget