Pris til Tommy Martinsen for istandsetting av Gren

Pris til Tommy Martinsen for istandsetting av Gren

Publisert av Dag Harald Liberg den 05.04.11. Oppdatert 07.01.17.


Mottar pris: I kveld mottar Tommy Martinsen pris for istandsetting av gamle Greni skole. Jan Erik Horgen og Karin Valen-Sendstad i Raumnes historielag gratulerer. Foto: Lisbet Bekkeli AmundsenPublisert i Raumnes 5. april 2011 av Lisbet Bekkeli Amundsen

– Vi har lagt merke til det arbeidet som er gjort og ønsket å påskjønne eieren. Dermed opprettet vi denne prisen. Målet med den er å gi oppmerksomhet til huseiere som gir sine hus tilbake det utseende de fortjener i forhold til den tiden de er bygget i. Prisen må ikke nødvendigvis gis til eiere av gamle hus, men kan like gjerne gis til eiere av hus som er satt i stand til sin opprinnelige 1970-tallsstil, sier Karin Valen-Sendstad i Raumnes historielag. Hun mener det handler om å vise respekt for arkitekturen og de forskjellige stilepokene.

Harmonisk
– Arbeidet på Greni skole er gjort pietetsfullt. Helhetsinntrykket er veldig bra og det ser harmonisk ut. Vi har snakket om bygningen i historielaget og ble enige om å etablere denne prisen, sier hun. – Det er veldig hyggelig at det arbeidet som er gjort blir lagt merke til, sier Tommy Martinsen. Han kjøpte huset av Greni sanitetsforening i 2007. Han hadde leid leilighet i huset i tre år og visste en del om byggets forfatning. – Jeg tenkte i første omgang at det måtte gå an å rydde opp i alt rotet som hadde samlet seg her gjennom mange år. Og det var mye skrot. Jeg fylte tre-fire store kontainere. Det som var verdt å ta vare på har jeg latt stå. For eksempel er det en del gamle fine ovner her, sier Martinsen.

Søyler og rutet glass
I første omgang var målet å redde gammel panel og skifte ut skadet plank, samt bytte vinduer og dører på frontveggen mot Vestsidevegen. Det gammeldagse inngangspartiet til skolelokalene er også på plass igjen, og ved hjelp av gamle bilder har inngangen blitt så lik originalen som mulig. Rundt 700 000 kroner har han til nå brukt på oppussingen. Selve arbeidet er utført av fagkyndige snekkere, men det har også vært mye arbeid for huseieren med rydding, riving og fjerning. Inneværende år har han tenkt å ta ei lita pause fra byggearbeidene, men målet videre er å sette i stand de andre veggene, i første omgang rundt leilighetene i husets sørende. – I år skal jeg gjøre i stand plenen igjen og plante epletrær i hagen, sier Martinsen, som synes det har vært en lærerik prosess å pusse opp den gamle skolen.

Bygningsvern
Bygningsvern er tema når Else Rønnevig, også kalt «Sprossa», kommer til Kulturkafeen i Nes kulturhus i kveld. Hun er et kjent fjes og en stor kapasitet innen bygningsvern og restaurering. Hun vil foredra om alt fra bygningsvern, restaurering og rehabilitering til vinduer og linolje. Gjennom sitt foredrag vil hun begeistre og vise muligheter der alt ser håpløst ut og tale varmt for å forebygge framfor å bare redde stumpene. Malermester Vonakis er også til stede og vil komme med råd og tips. Denne kvelden skal historielaget overrekke sin nyopprettede pris til Tommy Martinsen.