Rakeie

Rakeie

Publisert av Dag Harald Liberg den 17.07.17.

Kulturminne på Skogen i Nes

Tekst: Frits Wahlstrøm

Skytilen 3/2016

 

Langt inne på Skauen i Nes ligger Rakeie gravplass, den ene av tre nedlagte gravsteder i kommunen.  Takket være innsats fra lokalbefolkningen og Raumnes Historielag fremstår plassen som et vakkert og idyllisk kulturminne.  Gravplassen ligger på en bjørkeprydet odde i Bjørknessjøen i grenseområdene mot Aurskog og Eidskog, et par hundre meter sør for Nedre Rakeie.  Folk som besøker det nedlagte gravstedet vil i dag oppleve den som en fredens plett, og finne hvile og ro i sinnet.

 

Slitsom kirkevei

Rakeie gravplass ble innviet i 1887 etter mangeårige ønsker fra befolkningen på Skauen.  Fram til gravplassen ble opprettet, måtte folket som bodde i de øde skogsområdene, frakte sine døde til Nes kirke.  Fra de innerste boplassene var det en opptil tre mil lang og slitsom ferd frem til kirken på Gamle Nes, der hvor Glomma og Vorma møtes.  Vinterstid kunne det ta mange uker før skauingene kunne begrave sine døde.

 

Mangeårig forfall

I mange år forfalt gravplassen på Rakeie, og på 1950-tallet var den gjenvokst av skog.  Vel 30 år senere tok bonde Ole Aaserud, født og oppvokst på Brutangen gård i Østgård krets, initiativet til å rydde gravplassen med sikte på å få gjenåpnet den.  Han var godt kjent på skauinegene etter mange år som plankekjører fra sagbruekne i de øde skogsområdene.

 

200 på avdukingen

Aaserud tok på seg jobben som formann i gjenreisningskomitéen, som ellers besto av kultursjef Sigmund Nereng, Jan Erik Horgen i Raumnes Historielag, Oskar Kjensli i Årnes menighetsråde, Arvid Ovlien i Stangeskovene og kirkeverge Gustav Reehaug.

Søndag 11. september 1983 ble Rakeie gravplass gjenåpnet under en friluftsgudstjeneste ledet av residerende kapellan John Olav Stokstad Larsen.  En tre meter høy minnestein ble avduket av Ole Aaserud under påsyn av 200 personer.  Mange av de tilstedeværende var etterkommere av de gravlagte.

 

25 boplasser

Minnesteinen på over sju tonn ble fraktet til gravplassen og satt opp av brødrene Ole og Arne Søgård, mens gravør Arne K. Wisness hogg inn teksten på steinen.  To skolekretser, Bjørknes og Brattlia, med tilsammen 25 boplasser brukte Rakeie gravplass i de 40 årene den var i bruk.  Den første som ble gravlagt var Gunhild Bjørknes i 1887, og den siste var Andreas Buhol i 1927.  Etter at Mangen kapell ble tatt i bruk i 1903, valgte flere av boplassene å benytte gravplassen ved den nye kirken.

 

Godt vedlikehold

I dag finnes bare en påviselig grav ved Rakeie gravplass, en jernplate over graven til Kristoffer Sørensen.  Han ble fødti 1817 og døde 86 år gammel i 1903.

Leder i Raumnes Historielag, Berit Ring, som har fritidsbolig ved Bjørnessjøen, opplyser at første fredag i juli hvert år er det dugnad på Rakeie gravplass.  Dette har fungert bra i mange år, selv om en del personer har falt fra de senere årene.  Gravplassen er fortsatt godt vedlikeholdt og er et fint stoppested for turer på Skauen.  Gravplassen på Rakeie er et verdig kulturminne som mange tilreisende vil glede av å besøke.