Saker fra lagets årsmøte

Saker fra lagets årsmøte

Publisert av Dag Harald Liberg den 20.03.15. Oppdatert 08.01.17.


I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det lagt fram forslag om at Raumnes Historielag tar initiativ til å etablere lokalhistorisk arkiv i Nes. Laget har tilbud om å leie det tidligere bankhvelvet i Amfi Årnes (BB-senteret), et lokale som tilfredsstiller alle de krava som settes til et arkivlokale. Årsmøtet ga styret fullmakt til å arbeide videre med saken og tegne avtale om leie av lokalet. Styret har alt hatt møter med senterledelsen og med Nes kommune. Følg med på nettsida om den videre utviklinga av saken, som vil være til nytte og glede for alle arkivskapere i Nes – lag og foreninger, bedrifter og privatpersoner.  For å dekke inn noe av de utgiftene et lokalhistorisk arkiv medfører la styret fram forslag om å øke medlemskontingenten fra 250 kr til 300 kr året. Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter årsmøtet av leder Berit Ring, styremedlemmene Karin Valen-Sendstad, Inger Anderson Hagen, Per Linnerud og Jan Erik Horgen, og varamedlemmer Anne Brith Thon og Hilde Hagen.

I tillegg ble det valgt fotohistorisk og slektshistorisk utvalg, samt utsendinger til Romerike Historielags årsmøte. Full oversikt over tillitsvalgte vises under menyvalget «Om Raumnes Historielag».