Skjema for fotoregistreringsarbeid

Skjema for fotoregistreringsarbeid

Publisert av Rolf H. Nordli den 01.02.86. Oppdatert 05.01.17.

Det består i å besøke folk som har gamle bilder, og notere på egne skjemaer de opplysningene som fins. Bildene lånes deretter et par uker for avfotografering. Den som registrerer bilder kan levere skjemaene og bildene på Nes bibliotek, så ordnes det  tekniske av utvalget. Levering kan også avtales spesielt med utvalget (Rolf Nordli). Skjemaer og en kort innføring fås av samme.
Merk : Bildene bør vanligvis ikke være nyere enn 1945. De fleste motiver kan være aktuelle, forutsatt at opplysninger fins.
Kryss av på slippen og send den til Fotohistorisk utvalg v/ Rolf Nordli, 2170 Fenstad eller til historielaget v / Tom Jøran Bauer, Årnes.

Jeg er interessert i registreringsarbeid . Mitt telefonnummer er ____________, og jeg ber fotohistorisk utvalg ta kontakt.
NAVN: ____________________________________________________

FOTOHISTORISK UTVALG – KURS I FOTOREGISTRERING
Fotohistorisk utvalg vil i løpet av mars sette i gang et nytt kurs i fotoregistrering . Det går  over to kvelder og vil bli mest mulig praktisk anlagt . Vi ber om at alle som er interessert i å delta krysser av på slippen nedenfor og sender den til fotoutvalgets
leder Rolf Nordli, 2170 Fenstad – eller til Raumnes Historielag v/ Tom Jøran Bauer, 2150 Årnes . Kurset er gratis og holdes på Nes bibliotek . Nærmere beskjed vil bli gitt til de interesserte.

Jeg er interessert i kurs i fotoregistrering. Mitt telefonnummer er ______________, og jeg ber fotohistorisk utvalg ta kontakt.
NAVN ______________________________________________