Slektsmøte mars

Slektsmøte mars

Publisert av Dag Harald Liberg den 23.03.17. Oppdatert 05.04.17.
For en slektsgransker er det vanlig at en finner ulike variasjoner av mange navn.  Dette kan gjelde både fornavn og etternavn.


Fornavn
At fornavn endres kan skyldes flere forhold.  I eldre tider ble fornavnet ved dåp skrevet slik presten oppfattet dette.  Og presten var ofte påvirket av dansk skrivemåte.  Videre kan en dåpsinnførsel med Johanne bli Anne i daglig bruk.  Vi ser også i dag fra barnehage / skole at noen i dagligtale endrer navn hvis flere har samme fornavn.  Og mange navn uttales likt, mens skrives på ulike måter. Kristoffer og Torhild gir mange kombinasjoner.

Etternavn
Det var først i 1923 at navneloven kom.  Fra 1923 var det lovbestemt at alle skal ha et slektsnavn, og den andre er at navnet skal ha én skrivemåte. Før loven kom hadde det vært en utvikling fra bruk av Patronym, eventuelt sammen med et gårdsnavn, mot arvelige etternavn. Da loven kom måtte alle ta et slektsnavn, som skulle gå i arv til neste generasjon.
Før dette hadde en gjerne navn etter den gården eller plassen en bodde på der og da.