Slektsmøte torsdag 22. januar

Slektsmøte torsdag 22. januar

Publisert av Dag Harald Liberg den 18.01.15. Oppdatert 08.01.17.

Det er trådløst nett tilgjengelig i biblioteket.  Ta gjerne med papirer og/eller PC hvor din slekt er registrert.  Møtet starter 18:00, og frem til da er heis, trapp og rulletrapp åpen.
Kommer du etter 18:00 må du bruke trappa, eller ringe Dag på 91 61 58 28.
Møtet avsluttes ca kl 21:00.


Etter innledningen med skifter, prøver vi å løse utfordringer i fellesskap.
Skriv gjerne ned hva du ønsker hjelp til først.  Har du noen navn, datoer steder som kan være til hjelp så skriv de ned.

Hvis du er på facebook så finner du møtet og historielaget her: https://www.facebook.com/Raumneshistorielag
Eller våre ordinære web-sider http://www.raumneshistorielag.org/

Skifte
Det foretas skifte når en person dør.  Skiftet er formelt og dokumentert – både i dag og flere hundre år bakover.  Det som gjør skifteprotokoller interessante for slektsgranskere er at den lister opp alle arvingene (= etterkommere / familie).  Oversikten over eiendelene kan også være med på å gi innhold til beskrivelsen av personene og deres milljø.  De eldste protokollene som er bevart, begynner midt på 1650-tallet, men mange steder protokollene gått tapt.

Protokollene er ført kronologisk. I de eldste kan man også noen ganger finne et alfabetisk register over avdøde, ført på fornavn. Selve oppføringen inneholder:
Tid og sted
Avdødes navn
Arvingene, og om de er tilstede
Andre involverte
Registreringen, dvs. opplistingen av boet med taksering
Gjeld og andre fradragsposter
Utlodningen, dvs. fordeling i arveparter
Utlegget, dvs. hva den enkelte arving får

Fra det 18. århundre begynte en del sorenskrivere å føre flere protokoller, og fra midten av det 19. århundre ble dette vanlig over hele landet. Det ble da et skille mellom tre typer:

  • Registreringsprotokoller, der boet ble registrert
  • Skiftebehandlings- eller skifteforhandlingsprotokoller, der referater fra forhandlingene er gjengitt
  • Slutnings- eller utlodningsprotokoller, der fordelingen av arven er oppgitt