Trond Bergh kåserte om jernbanen

Trond Bergh kåserte om jernbanen

Publisert av Dag Harald Liberg den 17.03.13. Oppdatert 07.01.17.


Trond var innom flere tema rundt jernbanen, og fikk mange spørsmål.  Finansiering, trasevalg, organisering m.m.


Etter kåseriet viste Kjell Aasum bilder / portkort fra Kongsvingerbanen.