Tur kulturminneområde ved Bjørknessjøen 9. mai

Tur kulturminneområde ved Bjørknessjøen 9. mai

Publisert av Berit Ring den 05.04.17. Oppdatert 09.05.17.
Raumnes Historielag har tur til kulturminneområdet ved Bjørknessjøen tirsdag 9. mai.  Felles avreise fra idrettsbanen på Årnes kl 17:00.

Deltakeravgift kr 100,-

Første stopp blir ved Tyrigrava.  Her er det fangstgrop som Ove Antonsen vil fortelle om.

Neste stopp blir ved gravplassen.  Her skal vi også se på sagbruk og mile.  Lyden av sagbruk - lyden av tømmerfløting.  Steinar Johansen og Vidar Sletner forteller historier fra skogen.

Videre ser vi på Buneset.  Her vil botaniker Kristina Bjureke fortelle litt om plantelivet.

Siste stopp på turen er Bjørknes.  Her kan si se på Rundhaug fra merovingertid (ca 570 - 800 e.Kr.).  På Bjørnes skolen blir det kaffe, bilder og et opptak av intervju med Arne Håkalia.