Utstilling sammen med fotohistorisk utvalg

Utstilling sammen med fotohistorisk utvalg

Publisert av Dag Harald Liberg den 01.01.90. Oppdatert 22.01.17.

Motto: slik så min tipp-tipp ut – bildedokumentasjon av slekt

Slektsgransking har lett for å bli tørr tekst og nakne tall

Målet er å underbygge opplysningene med visuelle inntrykk. Det kan gjøres ved

 • foto av personer (evt. maleri, tegning etc.)
 • foto av bosted, arbeidsplass osv.
 • gjenstander forarbeidet av en person
 • kart over bosted, gard. grend
 • dokumenter som attester, skjøter, pass, avtaler osv.

Slektshistoriske arbeider kan også gi visuell opplevelse – f.eks. anetavle og etterkommer-oversikt.

En utstilling må vise hvordan dette er mulig. Vi må derfor få tak i bl.a.

 • foto (porteretter, husbilder osv.)
 • kart
 • div. dokumenter

Det hadde vært fint å vise alt ut fra en slektskrets, men dette er vel vanskelig. Ellers må vi også få tak i

 • anesirkler osv.
 • hjemmelaget slektslitteratur

Spørsmål omkring

UTSTILLING SAMMEN MED FOTOHISTORISK UTVALG

Innsamling av bilder

 • skal de lånes for en viss periode – utstillingstiden ca. l uke?
 • skal lånet honoreres?
 • hva med forsikring?
 • bør bildene evt. registreres for forbundsmuseet?
 • hvem skal være medansvarlig – fotohist. utvalg, lokallaga, alle?
 • hvem skal bestemme hvilke bilder som er mest aktuelle?

Utstillingen

 • skal den være på Huset. og evt. i hvilket rom ?
 • hva slags stativer e.l. skal tingene / bildene festes på?
 • skal bildene osv. grupperes temamessig?
 • skal det være tekst med til bildene?
 • trengs lysopplegg, musikk e.l.? (kanskje vi kan låne lysbildeserier om hver bygd m/ musikk, slik som det er gjort for Nannestad?)

Ikke-bilder – anskaffelse/innsamling

 • kart over deler av distrikt skaffes fra Riksarkiv/Statens kartverk og evt. forbundsmuseum / historielag?
 • anetavler må den enkelte interesserte ta med ?
 • pass o.l. lånes ut fra statsarkivet? (t1lhører ikke tidsrommet)
 • kildesamling- bygdebøker, kirkebøker. folketellinger osv.

Markedsføring

 • brev til alle lokallag
 • avisomtale
 • brosjyre til utdeling i regi av lokallag
 • lokalradio
 • innbydelse til enkeltpersoner

Lokkemat – premiering

 • anetavle (ikke utfylt) til de som låner ut bilder
 • kopi av bilder til de som låner ut bilder
 • årbøker til de som utfører arbeid
 • diplom til de som har lånt bort anetavler, evt. RHs «stempel».
 • gratis kurs i slektsgransking
 • publisering i Skytilen, Romerikstun eller lokalavis

Utstillingseksempel

 • samling bestående av anetavle, portretter fra 1800-tallet, gårdskart, skjøte, bilde av hus, kart over hjemtraktene, flyttepiler inntegnet, evt. gammel bibel o.l .
 • miljø-skildring, f.eks. arbeidsplass, idrettsliv, familiebegivenhet.
 • samme person avbildet i ulike aldre – dåp, konf., vielse, død (?)