Vandring til klebersteinsgruvene ved Folvellsetra

Vandring til klebersteinsgruvene ved Folvellsetra

Publisert av Dag Harald Liberg den 07.08.14. Oppdatert 08.01.17.

Vi møtes kl 11.00 ved Dragsjøhytta, der vi kan samle oss i noen biler for å kjøre inn til Kjusssetra, og vi går derfra.

Det blir mulighet til bespisning i Dragsjøhytta etter turen – middag eller lettere servering.

Ved Folvellsetra på Skauen sør for Årnes ligger et av de større felta med klebersteinsbrudd på Østlandet. Dette var steinbrudd med stor virksomhet på 800-900-tallet. Det ble hogd ut kar og andre nyttegjenstander av klebersteinen i området. I alt finnes mer enn 20 brudd i området. Noen av dem er ganske djupe brudd.

Foto fra «Nes på Romerike – bygdehistorie», bind VI.Klebersteinsdrifta blir sett på som en forhistorisk ”industri”. Egentlig veit en svært lite om både tilvirkningsprosessen, om hvem som arbeidet i brudda, og hvem som stod bak denne virksomheten. Det er funnet mange klebersteinskar i mange bygder på Romerike, og mange stammer utvilsomt fra Folvellsetra. Det ser ut til at virksomheten i klebersteinsbrudda opphørte på 1000-tallet eller før.