Vel møtt til kurskveld nummer fire

Vel møtt til kurskveld nummer fire

Publisert av Rolf H. Nordli den 14.03.85. Oppdatert 18.02.17.
Det er viktig at alle møter opp nå, for noe tid vil bli satt av til å diskutere arbeidet framover. De første par timene torsdag 21.3.  brukes til foredrag (med lysbilder) av Liv Hilde Boe – det dreier seg om portrett, den største gruppen av eldre fotografier. Dessuten tas opp registrering av hele arkiv, hele album pluss praktisk øving.

Etterpå vil alle kursdeltakere som ønsker det bli godkjent som registrator og få utfylt et fullmaktsskjema – det brukes som identifikasjon ved husbesøk. Registreringsveiledning og nødvendig skjema-materiell deles ut.  Områdefordeling diskuteres – det er viktiq at både fotoutvalget oq «nabo-reqistratorer» kjenner den enkeltes arbeidsområde.

I den oppsøkende virksomheten arbeider registratorene i nær kontakt med fotoutvalget. Utvalget holder møter omtrent hver fjerde uke – en møteplan skal utarbeides og gjøres kjent. Flere registreringsmøter («Bring-dine-bilder»-møter) holdes – dette må planlegges etter hvert.

Med vennlig hilsen / for utvalget
Rolf Nordli