Vormsund - bygdesenter til gjennomfartsåre

Vormsund - bygdesenter til gjennomfartsåre

Publisert av Dag Harald Liberg den 06.11.19.

Onsdag 6. november 2019 ga Frits Wahlstrøm oss et godt innblikk i Vormsund sin historie på møtet på Lillerommen.  Torstein Fyhri fulgte opp med å vise kart over ferdselsårer rundt Vormsund fra langt tilbake til vår tid.  Det var ca 80 personer tilstede.

Lillerommen ble bygd i 1841.  Den gangen var stedet det kulturelle midtpunkt i bygda, og det politiske og administrative stedet.  Lillerommen var skole, og her var herredshuset.  Vormsund skole ble bygget i 1910. 

 

På vestsiden av Vormsund var Kjølstad gård, skyss-stasjon og pensjonat.  Det var bensinstasjon, urmaker og mere til etterhvert,   På østsiden av elva var det bakeri.  Doktoren var i det som i dag er Doktorbakken.  Bibliotek og post, skredder, smed og gartneri.

Navnet er fra gården Vormsund på østsiden av elva ved brua.  Her var det landhandleri fra 1875, og bygdas første telefonsentral ble etablert i 1888.  Ole Kristian Liberg kjøpte gården i 1871.  Han var kirkesanger, lærer og kasserer. Ole Hartvig Olsen-Ruud kjøpte senere gården.

Elverhøi ble bygd i 1890 lå på toppen over der ventestasjonen var (vestsiden av elva) med fin utsikt.  Her bodde herredskasserer Trondsen.

Den første Vormsund-brua ble bygget i 1859.  Dette var ei tre-bru, som ble bygd lenge for kjøretøy var vanlig.  Før dette var det ferjeoverfart omtrent der brua går i dag i minst 100 år.  Det ble brukt en falt robåt med dekk.  Denne fraktet folk, hester og utstyr, og ble sannsynligvis rodd frem og tilbake.  Det var Kjølstad gård som i lang tid hadde ansvar for ferjetrafikken.  Ny bruk ble bygd i 1950.  Det har vært tømmerfløting både i Vorma og Glomma frem til 1985.   I området hvor Amfi Vormsund er var det tidligere gartneri og planteskole.

Ved avkjøringen på Arnestad mot Ringsby lå Sundby landhandleri.  Åpnet i 1840, og holdt på frem til 1976.  Dette er den butikken med sammenhengende lengst levetid i Nes.

Thorstad og postkontoret lå der innkjøringen til Lillerommen er.  Folkvang ble bygget i 1840, og var doktorboligen i Vormsund.  Morten Andreas Aabel var en fargerik lege som skrev bl.a. dikt og skuespill.  Han skrev teksten til sangen "Se Norges blomsterdal".  Berntsen var siste lege i boligen.

I Kamphus-bakkene, det var fem av de, ble det arrangert hopprenn. I 1925 ble Kulmomarken etablert, og dette finansierte etterhvert Dragsjøbakken og Dragsjøhytta,

Rådhuset på Årnes sto ferdig i 1967, og med dette var en lang æra i Vormsund over.  Et lite oppsving ble de da Eurosenteret (nå Amfi Vormsund) åpnet i 1987.

 

 Frits Wahlstrøm og Torstein Fyhri i kaffepausen

Etter pausen viste Torstein Fyhri kart med ferdselsårer gjennom tidene.  De tidligste kartene viser at det var få veier.  Årnes som tettsted fantes ikke på kartene før jernbanen kom i 1862.

Torstein nevnte også at det midt på 1800-tallet ble foretatt en telling som viste at det ble fraktet 21.000 hester over elva ved Vormsund.  Mye av dette var militær transport mellom Kulmoen og Kongsvinger.