Historie

Seint , men ikke for seint

At jeg ikke har spurt om det før, men nå er det for seint …” har vi vel alle sagt opptil flere ganger. Vi trenger stadig å få greie på det som har vært før. Bare da har vi et rotfestet fellesskap med våre sambygdinger. Kollektivt hukommelses-tap ville være en større ulykke enn alle børskrakk.. Sansen for lokalhistorie pleier å dukke opp i førti-femtiårsalderen, når de fleste av oss ser at livet er kort og generasjonene trykker på bakfra. Egentlig er dette i seineste laget, for da har allerede flere muntlige kilder blitt borte. Så hvem skal vi spørre? Det mest givende interessefellesskapet fins trolig i det organiserte, men passelig uformelle lagsarbeidet. Raumnes Historielag er oppegående og livskraftig, men trenger alltid flere medlemmer. Kanskje husets tenåring kunne få medlemskap i gave til myndighetsdagen?

Før oss var det også noe … Lokalhistorie kan to svært mange retninger, siden det dreier seg om samfunnet og livet slik det var før. Raumnes Historielag føler særlig ansvar for at vi fortsatt tar vare på bygdas kulturminner og talemål. Vi skal kjenne til arbeidsliv og arbeidsvilkår før vår tid, boforhold og ikke minst slektssammenhenger. Surfing i gamle kirkebøker kan gi like store overraskelser som de heteste nyheter på internett. Forresten fins nå svært mye historisk kildemateriale nettopp på internett. Vi som i dag styrer Raumnes Historielag mener vi kan tilby både opplevelser og utfordringer. Laget har medlemsmøter, turer og utflukter til steder der noe har skjedd. Ikke minst er utvalgene arena for mer reindyrkete interesser. Fotohistorisk utvalg driver med innsamling og registrering av gamle bilder. De inngår i Nes Bildesamling, som kan ses på Nes bibliotek. Slektshistorisk utvalg skriver av kirkebøker og har åpne møter for alle som vil finne sine egne aner. Gjennom mer enn 50 år har historielaget bidratt til økt bevissthet om vår fortid. Synlige bevis på dette er trafikken til kjente steder som Nes kirkeruiner, Eventyrskolen Stein, Gamle Hvam osv. Vi kan også trekke inn den rike lokalhistoriske litteraturen som har grodd fram, fra bygdebøkene i femtiåra, bøker om prospektkort fra Romerike og til de seinere års årbøker. Flere krefter står bak, men uten bevissthet og et «marked» for resultatene ville det ikke blitt stort.

Dagbok for historie? Dette er historia i dag, men historie i morgen som også omfatter i dag, er opp til alle både å skape og ta vare på. Det er ikke for seint å øke din egen kjennskap til tida før – start med å spørre en gammel nabo. Det er ikke for seint å øke andres kjennskap – start med å ta et bilde eller skrive opp det som skjedde i fjor eller i går – og la andre få se. Vi i historielaget vil gjerne også se.

Noen ”historiske fakta” Raumnes Historielag ble dannet i1953. Laget står tilsluttet Romerike Historielag, og samarbeider ofte med lokale foreninger, Nes bibliotek og Nes Samlinger i den daglige virksomheten. Innimellom står kurs og utstillinger på dagsorden, men i hovedsak tilbys medlemmene møter og turer med «folkelige» og ikke særlig akademiske tema.